Storingsdiagnose

Moderne auto’s hebben een elektronisch geheugen dat een storing of defect automatisch registreert. Wij kunnen voor u de storing uitlezen een eventueel resetten. Vervolgens kunnen we de oorzaak van de storing aanpakken d.m.v. bijvoorbeeld een reparatie, indien dit nodig zou zijn.